Igor Rončević
IGOR RONČEVIĆ

Slika s rupicom 

2003.; ulje na platnu / oil on canvas; 146x114cm


Slika s rupicom